loading...
کامپک | ناب ترین عکس های هنرمندان
campec بازدید : 3045 سه شنبه 23 شهریور 1395 نظرات (2)
عکسها و برندگان هجدهمين جشن خانه سینما  هجدهمين جشن خانه سینما

باران کوثری در هجدهمين جشن خانه سینما

هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران با یک روز تاخیر امشب دوشنبه 22 شهریورماه در باغ ملی واقع در میدان مشق و با حضور جمع کثیری از سینماگران و مسئولان سینمایی کشور از جمله ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﯾﻮﺑﯽ، ﯾﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﻤﺪﯼ، ﺭﺿﺎ ﻋﻄﺎﺭﺍﻥ، ﮐﻤﻨﺪ ﺍﻣﯿﺮﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ، ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﮐﻤﺎﻝ ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ، ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﺻﻼﻧﯽ، ﻣﻬﺪﯼ ﻓﺨﯿﻢ ﺯﺍﺩﻩ، ﺁﺗﯿﻼ ﭘﺴﯿﺎﻧﯽ، ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺍﺳﺪﺯﺍﺩﻩ، ﺑﯿﮋﻥ ﺍﻣﮑﺎﻧﯿﺎﻥ، ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺧﯿﺎﻡ، ﺣﺎﻣﺪ ﺟﻌﻔﺮﯼ، ﻫﺎﺩﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻋﻠﯽ ﺍﻭﺳﯿﻮﻧﺪ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﺠﺎﻉﻧﻮﺭﯼ، ﻣﯿﻨﺎ ﻭﺣﯿﺪ، ﺑﺮﺯﻭ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ، ﺭﺿﺎ ﮐﯿﺎﻧﯿﺎﻥ، ﺭﻭﯾﺎ ﻧﻮﻧﻬﺎﻟﯽ، ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻠﻤﮑﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ، ﻭﯾﺸﮑﺎ ﺁﺳﺎﯾﺶ، ﻧﻮﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ، ﻫﻮﻣﻦ ﺳﯿﺪﯼ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﮐﺒﺮﯼ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻃﺎﺋﺮﭘﻮﺭ، ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﮐﻮﺛﺮﯼ، ﺑﺎﺑﮏ ﺣﻤﯿﺪﯾﺎﻥ، ﻣﺮﯾﻼ ﺯﺍﺭﻋﯽ، ﻣﺴﻌﻮﺩ ﮐﺮﺍﻣﺘﯽ، ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻥ، ﻋﻠﯽ ﺩﻫﮑﺮﺩﯼ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻮﺛﺮﯼ، ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎﺩﯼ، ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺍﻓﺸﺎﺭ، ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺎﺭﯼ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪﺁﺭﯾﺎ، ﺍﻣﯿﻦ ﺗﺎﺭﺥ برگزار شد.بابک حمیدیان و مینا ساداتی در هجدهمين جشن خانه سینما

کمال ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ ﺩﺑﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺟﺸﻦ در ابتدای این مراسم در سخنانی ﮔﻔﺖ: امیدوارم که تقارن این 2 روز عید قربان و روز ملی سینما بهانه ای برای کشتن صفات زشت در برابر روح سرافراز هنر باشد.

وی افزود: ﺍﻣﺴﺎﻝ شاهد بودیم که ﮔﺎم ﺑﺰﺭگی ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺟﻤﻊ کثیری ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ فرهنگ و ﻫﻨﺮ و همچنین مسئولان ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﺭﯼﻫﺎ حضور ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

دبیر این جشن ادامه داد: در این مراسم از 450 داور تقدیر و تشکر می کنم زیرا ﺁﺭﺍﯼ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﯼ ﻫﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻭﯾﺪئو ﭼﮏ نیاز می شد و در این بین شاهد بودیم که ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ.

تبریزی خاطرنشان کرد: این مسیر به خوشفکری جوانان ایمان دارد و افزایش داوری ها نزدیکی به عدالت و رضایت عمومی بیشتری را به دنبال دارد.

وی در پایان تصریح کرد: از ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﻧﻔﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ می کنم و باید عرض کنم که ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼش خود ﺭﺍ ﮐﺮﺩیم تا ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﺪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ بر این اساس ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

در بخش بعدی این مراسم "ﻫﺎﺩﯼ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎﻥ" کارگردان ﻭ "حامد ﺟﻌﻔﺮﯼ" ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ‏"ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺭﻭﻡ"  ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ دریافت کردند.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻪ "ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﺭﻟﻮ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ "ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺫﻫﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻣﻦ" اهدا شد.

 ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻪ "ﺍﯾﻤﺎﻥ ﮐﺮﻣﯿﺎﻥ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏"ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ " ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮﻩﭘﺮﺩﺍﺯﯼ ﺑﻪ "ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺧﻠﺞ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏"ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ" ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻪ "ﻏﺰﺍﻟﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏"ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ" ﺍﻫﺪﺍ ﺷﺪ.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﻪ "ﺁﺭﺵ ﻗﺎﺳﻤﯽ" ﺑﺮﺍﯼ فیلم ‏"ﺧﺸﻢ ﻭ ﻫﯿﺎﻫﻮ" ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺻﺪﺍﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ "ﺍﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮﺷﮑﺎﺭﯼ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏"ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ" ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ "ﺍﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻗﺪﺳﯽ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏"ﺍﮊﺩﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ" اهدا شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ بهترین جلوه های ویژه بصری ﺑﻪ "ﻫﺎﺩﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ "ﺑﺎﺩﯾﮕﺎﺭﺩ" ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ "ﮐﺎﺭﻥ ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﻓﺮ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ "ﺑﺎﺩﯾﮕﺎﺭﺩ" ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ بهترین ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺑﻪ "ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ" ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏"ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ" ﺍﻫﺪﺍ ﺷﺪ.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ به "ﻫﻮﻣﻦ ﺑﻬﻤﻨﺶ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻓﯿﻠﻢ "ﺍﮊﺩﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ" ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺮﺩ به "ﻧﻮﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ" ﺑﺮﺍﯼ فیلم ‏"ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ" اهدا شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﮑﻤﻞ ﺯﻥ ﺑﻪ "ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺻﺪﺭﻋﺮﻓﺎﯾﯽ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ "ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯽﻧﺎﻡ" ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اول مرد به "پیمان معادی" ﺑﺮﺍﯼ ‏فیلم "ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ" اهدا شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اول زن به "ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻮﺛﺮﯼ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏"ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯽﻧﺎﻡ" ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳﯽ به فیلم سینمایی "ﺟﺎﻣﻪﺩﺭﺍﻥ" اهدا شد.

تندیس ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ "ﺳﻌﯿﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ "ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ" ﺍﻫﺪﺍ شد.

در بخش دیگری از این برنامه نیز "ﺳﻌﯿﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ" ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ جشن ﺧﺎﻧﻪ سینما برگزیده شد. همچنین فیلم "ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ" ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ معرفی ﺷﺪ.

گفتنی است که ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺁﺗﺶﺑﺎﺯﯼ ﻭ ﻧﻮﺭﺍﻓﺸﺎﻧﯽ در ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺩ.
آتیلا پسیانی در هجدهمين جشن خانه سینما

مینا ساداتی و بابک حمیدیان در هجدهمين جشن خانه سینما

پیمان معادی و نوید محمدزاده در هجدهمين جشن خانه سینما

مهناز افشار و حسین یاری در هجدهمين جشن خانه سینما

امین تارخ و مریلا زارعی در هجدهمين جشن خانه سینما

باران کوثری در هجدهمين جشن خانه سینما

مریلا زارعی در هجدهمين جشن خانه سینما

نوید محمدزاده در هجدهمين جشن خانه سینما

فرشته صدر عرفایی در هجدهمين جشن خانه سینما

پیمان معادی در هجدهمين جشن خانه سینما

باران کوثری در هجدهمين جشن خانه سینما

رویا تیموریان و مسعود رایگان در هجدهمين جشن خانه سینما

رضا کیانیان و غزل شاکری در هجدهمين جشن خانه سینما

بابک حمیدیان و مینا ساداتی در هجدهمين جشن خانه سینما

رامبد جوان در هجدهمين جشن خانه سینما

پیمان معادی در هجدهمين جشن خانه سینما

مینا ساداتی در هجدهمين جشن خانه سینما

بازیگران در هجدهمين جشن خانه سینما

بازیگران در هجدهمين جشن خانه سینما

بازیگران در هجدهمين جشن خانه سینما

باران کوثری در هجدهمين جشن خانه سینما

سعید روستایی در هجدهمين جشن خانه سینما

هانیه توسلی و رضا عطاران در هجدهمين جشن خانه سینما

مینا ساداتی در هجدهمين جشن خانه سینما

افسانه بایگان در هجدهمين جشن خانه سینما

مینا ساداتی در هجدهمين جشن خانه سینما
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط ss در تاریخ 1395/06/23 و 11:30 دقیقه ارسال شده است

دقیقا!!!! فوق العاده بازیه معمولی ای داشت...البته همه جا یکیه بازیش...

این نظر توسط سهی در تاریخ 1395/06/23 و 8:41 دقیقه ارسال شده است

الحق دادن جایزه برای اون نقش به باران کوثری خنده داره!


کد امنیتی رفرش
بـرتـریـن هـای سـایـت
    عکسها ماجرای ازدواج و طلاق الهام حمیدی   عکسهای سپیده خداوردی با خانواده اش   سروش جمشیدی و همسرش عکسها و بیوگرافی   عکسها و بیوگرافی الهه حصاری

    عکسهای متفاوت و جذاب از ترلان پروانه همراه بیوگرافی   بیوگرافی عکسها و زندگینامه هستی مهدوی فر   عکسها و بیوگرافی آشا محرابی   عکسهای جدید و بیوگرافی شبنم قلی خانی

    عکسهای بسیار جذاب و بیوگرافی لیندا کیانی   عکسهای مینا ساداتی با همسرش بابک حمیدیان   عکسهای هومن برق نورد با همسرش   بیوگرافی عکسها و زندگینامه بهرنگ علوی

    عکسها و بیوگرافی کامل پوریا پورسرخ   عکسهای زوج هنرمند امیریل ارجمند و یاسمینا باهر   بیوگرافی و عکسهای جدید ویدا جوان   عکسهای جدید و بیوگرافی سیاوش خیرابی

    بیوگرافی عکسها و زندگینامه پرستو صالحی با خانواده   بیوگرافی و عکسهای جذاب گلوریا هاردی   مهدی پاکدل و بهنوش طباطبایی در اکران فیلم دونده زمین   عکسهای جذاب و بیوگرافی زهره فکور صبور

    بیوگرافی و عکسهای شخصی شاهرخ استخری   بیوگرافی و عکسهای جذاب شیلا خداداد   عکسهای جذاب آزاده صمدی+بیوگرافی   بیوگرافی و عکسهای جدید علی شادمان

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 3560
 • کل نظرات : 11717
 • افراد آنلاین : 52
 • تعداد اعضا : 2342
 • آی پی امروز : 571
 • آی پی دیروز : 728
 • بازدید امروز : 5,482
 • باردید دیروز : 12,907
 • گوگل امروز : 21
 • گوگل دیروز : 41
 • بازدید هفته : 54,881
 • بازدید ماه : 208,795
 • بازدید سال : 1,426,646
 • بازدید کلی : 83,718,194